Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Sommair Verhael Ofte Recueil Van het gepasseerde, dat voorgevallen is in de Examinibus Jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren, in hare respective datis gehouden : Uytgegeven door de Staten van Groeningen / [J. Tammen, Secret.]
AuthorTammen, J.
ParticipantsOesebrant, Johan Rengers
Published[Amsterdam], [1677]
Description[43] Bl. ; 4-o
Annotation
Enth.: Naerder Protest met Deductie van Redenen waerom Borgemesteren en Raedt in Groeningen, niet konnen desereeren aen het Expedient by de H.H. hare Ho. Mo. Gedeputeerpen beraemt den 2 Martii lest-leden N. st. Noch aen hare Hoogh Mogende arbitrage submitterende Juriscompeterende. Deductie Over gegeven van de Heeren Gemeente Der Stadt Deventer Aen Syn Hoogheydt De Heere Prince Van Orangie ...
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2013
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659543106 
Files
Sommair Verhael Ofte Recueil Van het gepasseerde, dat voorgevallen is in de Examinibus Jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren, in hare respective datis gehouden [28.92 mb]
Notice
Classification
Links
IIIF
License/Rightsstatement
 Rights Reserved - Free Access