Title / Description
Sommair Verhael Ofte Recueil Van het gepasseerde, dat voorgevallen is in de Examinibus Jr. Osebrandt Jan Rengers van Slochteren, in hare respective datis [...] : Uytgegeven door de Staten van Groeningen / [J. Tammen, Secret.]. [Amsterdam], [1677]