Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Iovrnael [Iournael] Ofte Een ware ende kort verhael van't vermaerde Belegh van de Stadt Breda : Door Het Kloeck-Moedich, Ende Victorieus beleydt van Syne Hoogheydt de Prins van Orangien &c. ... / Geschreven, ende Ghecomposeert door Henry Hexham, Quartier-meester van't Regiment vanden Heere Coronel Goring. ende uyt Englesch inde Nederduytch tale getranslateert ende gheaugmenteert
AuthorHexham, Henry
PublishedDen Haegh : Hondius ; Delft, 1633
Description[4] Bl., 55 S., 14 [i.e. 20] S. ; 4-o
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Ghedruckt ... voor Henricus Hondius ... inden Haegh ...
Enth.: Articulen By Syn Hoogheydt Den Prince van Orangien gheaccordeert aen den Gouerneur Foudrijn, Cappiteyns ende Soldaten binnen de Stat Breda
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2013
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659543757 
Files
Iovrnael [Iournael] Ofte Een ware ende kort verhael van't vermaerde Belegh van de Stadt Breda [27.03 mb]
Classification
Links
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Rights Reserved - Free Access