Title / Description
Iovrnael [Iournael] Ofte Een ware ende kort verhael van't vermaerde Belegh van de Stadt Breda : Door Het Kloeck-Moedich, Ende Victorieus beleydt van Syne Hoogheydt de Prins van Orangien &c. ... / Geschreven, ende Ghecomposeert door Henry Hexham, Quartier-meester van't Regiment vanden Heere Coronel Goring. ende uyt Englesch inde Nederduytch tale getranslateert ende gheaugmenteert. Den Haegh : Hondius ; Delft, 1633