Zur Seitenansicht
 

Titelaufnahme

Titel
Manvael [Manuael] of Lijste, Naer de welcke de VVissel-bancken [wissel-bancken] ende gheswooren Wisselaers hen sullen hebben te reguleren/ in't opwisselen vande Wtheemsche [utheemsche] soo Gout-guldens/ als Schellinghen/ midtsgaders vande Embder Silveren Florijn/ of 28 stuyvers Penningh : alle by het Placcaet vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael/ van date den eersten Augusti 1630. voor billoen verklaert ende verboden
Erschienens'Graven-Haghe : Jacobsz, 1630
Umfang[16] Bl. : nur Ill. ; 4-o
Anmerkung
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Byde VVeduwe, en[de] Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Iacobssz van Wouw, Ordinaris Druckers vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael
Signatur Da 0370,08
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2013
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659544163 
Dateien
Manvael [Manuael] of Lijste, Naer de welcke de VVissel-bancken [wissel-bancken] ende gheswooren Wisselaers hen sullen hebben te reguleren/ in't opwisselen vande Wtheemsche [utheemsche] soo Gout-guldens/ als Schellinghen/ midtsgaders vande Embder Silveren Florijn/ of 28 stuyvers Penningh [9.96 mb]
Klassifikation
Links
IIIF
Lizenz
 Nutzungsrechte Eingeschränkt - Freier Zugriff