Title / Description
Manvael [Manuael] of Lijste, Naer de welcke de VVissel-bancken [wissel-bancken] ende gheswooren Wisselaers hen sullen hebben te reguleren/ in't opwisselen vande [...] : alle by het Placcaet vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael/ van date den eersten Augusti 1630. voor billoen verklaert ende verboden. s'Graven-Haghe : Jacobsz, 1630