Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Beeldenaer Ofte Figuer-boeck/ dienende op de Nieuwe Ordonnantie vander Munte : gearresteert ende uyt-gegeven by de Doorluchtighe Hog: ende Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ vanden een-en-twintichsten Julij 1622. In welcke gherepresenteert zijn alle de Figueren vande Goude ende Silbere Munte ...
Published's Graven-Haghe : Jacobsz, 1624
Description[26] Bl. : nur Ill. ; 4-o
Annotation
Vorlageform des Erscheinungsvermerks: By de VVeduvve, ende Erfghenamen van vvijlen Hillebrant Iacobßz van VVouvv, Ordinaris Druckers vande Ho: Mo: Heeren Staten Generalel
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2012
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659544182 
Files
Classification
Links
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Rights Reserved - Free Access