Title / Description
Beeldenaer Ofte Figuer-boeck/ dienende op de Nieuwe Ordonnantie vander Munte : gearresteert ende uyt-gegeven by de Doorluchtighe Hog: ende Mog: Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ vanden een-en-twintichsten Julij 1622. [...]. 's Graven-Haghe : Jacobsz, 1624