Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Speculum, Anabaptisticum, Dat is: Den wederdoopschen Spiegel/ in welcke d'oor spronck/ ende alle de rasende handel van die Secte der Wederdooperen Soo in Hoochduytslandt als oock in Nederlandt/ ende in den Lande van Cleve geschiet/ ooghen schijnlijck te sien is / Gecolligiert (tot waerschouwinghe van een yeder Mensche) door S. Walraven I.V.L. ende op nieu by hem overgesien ende verbetert
AuthorWalraven, Simon
PublishedCleve : Jansz, 1633
Description[15] Bl., 96 S., [6] Bl. ; 8-o : Seitenzählung: verso = ungerade, recto = gerade
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2012
URNurn:nbn:de:hbz:6-85659548752 
Files
Speculum, Anabaptisticum, Dat is: Den wederdoopschen Spiegel/ in welcke d'oor spronck/ ende alle de rasende handel van die Secte der Wederdooperen Soo in Hoochduytslandt als oock in Nederlandt/ ende in den Lande van Cleve geschiet/ ooghen schijnlijck te sien is [48.93 mb]
Classification
Links
IIIF
License/Rightsstatement
 Rights Reserved - Free Access