Title / Description
Speculum, Anabaptisticum, Dat is: Den wederdoopschen Spiegel/ in welcke d'oor spronck/ ende alle de rasende handel van die Secte der Wederdooperen Soo [...] / Gecolligiert (tot waerschouwinghe van een yeder Mensche) door S. Walraven I.V.L. ende op nieu by hem overgesien ende verbetert. Cleve : Jansz, 1633