Title / Description
Verslag der handelingen van het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefenning der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde : voorgelezen in de algemeene jaarlijksche vergadering van den ... : (1844). 16 (1844). Dokkum