Title / Description
Verslag der handelingen van het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefenning der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde : voorgelezen in de algemeene jaarlijksche vergadering van den ... Dokkum : Kamminga, 14 (1841/1842) [?]-16 (1844) [?]
 

Verslag der handelingen van het Provinciaal Friesch Genootschap ter Beoefenning der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde