Go to page

Bibliographic Metadata

Title
VVaerachtighe gheschiedenisse, Hoe dat Seecker Wees-kindt binnen Woerden, oudt ontrent xv. jaren, tot tweemalen toe vanden Heere met stommigheyt doofheyd, somtijts oock met blindtheyt besocht, ende van het ghebruyck syns verstants berooft zijnde: De sonden bestraffende, ende Gods toorn verkondigende, wonderbaerlicken door de kracht des Heere 't selve wederomme verkreghen heeft : Naer voorgaende visitatie by den Kercken-Rade der Stede VVoerden gedaen, behoorlicken by de E. Magistraet der selver Stede geaprobreert / Op 't alder-oprechtste, nae de vvaerheyt, by een ghesteldt ende vergadert, Door L. Zasivm, Rectorem binnen VVoerden
ParticipantsZas, Lucas
PublishedArnhem : Janssen, 1623
Description[8] Bl. : Druckerm., Vignette ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele 2037: "Hierin verscheidene liederen van het wonderkind [i.e. Evert Willemsz], die niet voor zijn dichterlijke geest getuigen. Enige jaren later kwam het uit, dat de weesjongen al de vrome gelovigen om de tuin had geleid en dat alles bedriegerij was".
Ausgabe nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Arnhem. Ghedruckt by Ian Ianssen, Boeck-verkooper. Anno M.DC.XXIII.
Bibl. ReferenceAusgabe nicht in Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten ; Frijhoff, Willem. Embodied Belief. 2002, S. 70: the spiritual experience of Evert Willemsz.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2021
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-414980 
Files
VVaerachtighe gheschiedenisse, Hoe dat Seecker Wees-kindt binnen Woerden, oudt ontrent xv. jaren, tot tweemalen toe vanden Heere met stommigheyt doofheyd, somtijts oock met blindtheyt besocht, ende van het ghebruyck syns verstants berooft zijnde: De sonden bestraffende, ende Gods toorn verkondigende, wonderbaerlicken door de kracht des Heere 't selve wederomme verkreghen heeft [4.19 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0