Titel / Beschreibung
VVaerachtighe gheschiedenisse, Hoe dat Seecker Wees-kindt binnen Woerden, oudt ontrent xv. jaren, tot tweemalen toe vanden Heere met stommigheyt doofheyd, [...] : Naer voorgaende visitatie by den Kercken-Rade der Stede VVoerden gedaen, behoorlicken by de E. Magistraet der selver Stede geaprobreert / Op 't alder-oprechtste, nae de vvaerheyt, by een ghesteldt ende vergadert, Door L. Zasivm, Rectorem binnen VVoerden. Arnhem : Janssen, 1623