Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Catholijcke Klachte, Voor-gedragen aen sijn Majesteyt Philippus de Groote, Koninck van Spagnien, ende Keyser der Indien, onsen Over-Heer : Zijnde niet min nuttelick als vermakelick, ende vervatende, nevens de motiven, waerom de Cataloniers de Wapenen hebben aengeveert, vele schoone gedenckweerdige Historyen, ende vele Maximen, tot wijs beleyt van Landts-regeeringe seer dienstigh. Eerst Vyt het Spaensch in 't Fransch vertaelt, ende nu uyt het Fransch in onse Nederlantsche Tale getrouwelijck over-geset / By de Burgermeesters ende Raden vande Hondert-Mannen der stede Barcelone
Adressat(en)Philipp <IV., Spanien, König>
KörperschaftConseil des Cent de la ville de Barcelone
ErschienenAmsterdam : Janssonius, 1641
Umfang[2] Bl., 116 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
Teilw. in Fraktur
Anmerkung
Wulp: "Opstand der Cataloniers".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4766
Enthält: Cap. I. De Getrouwigheyt der Cataloniers aen hare Koningen - Cap. xxxvij. De Burghemeesters ende Raedt der Honderden roepen aen uwe Majesteyt
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Amsterdam, By Jan Jansz Boeckverkooper op 't Water, inde Pas-Caert. 1641.
Bibl. ReferenzKnuttel 4766 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 2549 ; STCN 850450527
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2021
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-414927 
Dateien
Catholijcke Klachte, Voor-gedragen aen sijn Majesteyt Philippus de Groote, Koninck van Spagnien, ende Keyser der Indien, onsen Over-Heer [27.56 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0