Title / Description
Catholijcke Klachte, Voor-gedragen aen sijn Majesteyt Philippus de Groote, Koninck van Spagnien, ende Keyser der Indien, onsen Over-Heer : Zijnde niet min nuttelick als vermakelick, ende vervatende, nevens de motiven, waerom de Cataloniers de Wapenen hebben aengeveert, vele schoone gedenckweerdige [...] / By de Burgermeesters ende Raden vande Hondert-Mannen der stede Barcelone. Amsterdam : Janssonius, 1641
Content