Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Engelants Clachte, Geschrey ende Wee Over Nederlands, Gheveynsde, ondanckbare ende onbarmhertighe Proceduren tegen haer : Alles klaerlick blijckende uyt sekere Missive Van een Engels-man; gheschreven aen sijnen Vrient, zijnde onderdaen vande Heeren Staten van Hollandt. Waer inne Hem ghecommuniceert werden de twee Declaratien van het Parlement van Engelandt, aen de Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, ende der selver antwoorde ende handelinghe daer op gevolcht, &c. Tot Onderrichtinghe van alle goede Patiotten verduytst, ende in't licht ghegheven
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
PublishedVryburgh, 1643
Description[16] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Klachten der Parlements- en Koningsgezinden aan de Staten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4974
Enthält u.a.: De Declaratie Van de Heeren ende Gemeente in't Parlement van Enghelandt vergadert, aen de Hoogh-Mog. Heeren de Staten Generael van de Vereenichde Provincien
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt tot Vryburgh, in't Iaer 1643. - Impressum fingiert.
Bibl. ReferenceKnuttel 4974 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2875 ; STCN 861036670
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-412187 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0