Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Iovrnaal Vande belegeringhe ende inneminghe der starcke Stadt Hulst ende derselber Schanssen, Door 't kloeck beleit van Sijn Hoogheit Fredrick Hendrick, Prince van Orangien : Midtsgaders het ghene is voor-ghevallen in Vlaenderen door de Legers van sijn Majesteyt van Vranckrijck Lovys den XIV.
PublishedAmsterdam : van Hilten, 1645
Description19 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Verovering van Hulst".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5209
Enthält u.a.: Articulen by sijne Hoogheydt mijn Heere den Prince van Orangie, geaccordeert aen de Geestelijckheyt, Baillieu, Burgemeesters ende Schepenen der Stadt Hulst. - Articulen, geaccordeert door sijn Hoogheydt, mijn Heer den Prince van Orangien, aen den Gouverneur, Veldt-Oversten ende Colonel, commanderende binnen de Stadt Hulst. - Articulen geaccordeert door sijn Excellentie Graef Wilhelm van Nassau, aenden Gouverneur van Moerspuye, den Major Generael Baque.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Amsterdam, Voor Jan van Hilten, in de Beurs-straet, in de geborduyrde Handtschoen, Anno 1645.
Bibl. ReferenceKnuttel 5209 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2988 ; STCN 850690285
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-412008 
Files
Iovrnaal Vande belegeringhe ende inneminghe der starcke Stadt Hulst ende derselber Schanssen, Door 't kloeck beleit van Sijn Hoogheit Fredrick Hendrick, Prince van Orangien [5.52 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0