Title / Description
Iovrnaal Vande belegeringhe ende inneminghe der starcke Stadt Hulst ende derselber Schanssen, Door 't kloeck beleit van Sijn Hoogheit Fredrick Hendrick, [...] : Midtsgaders het ghene is voor-ghevallen in Vlaenderen door de Legers van sijn Majesteyt van Vranckrijck Lovys den XIV. Amsterdam : van Hilten, 1645