Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Roomsch Meester-Stuck. Ofte De Groote Conspiratie van den Paus : ende sijne Iesuijtsche Instrumenten, tot uyt-roeyinge van de Protestantsche Religie, herstellinge van het Pausdom, verdervinge van Wetten, Vryheden, Vrede ende Parlamenten, door het verwecken van een Inlandsche Oorloge in Schotlant, ende alle Syn Majesteyts Coninckrijcken, ende tot het ombrengen des Conincks selve, door vergift ... vervloeckt voornemen ; Vyt het Engelsch overgeset tot noodige onderrichtinge ende waerschouwinge voor de uyt-heemsche ; Is geordineert by de Gecommitteerde van het Huys der Gemeynte in het Parlament, over het Drucken, den 1. Augusti 1643 ... gedruckt werde door Michael Sparke den Ouden. Iohn White
ParticipantsHabervešl z Habernfeldu, Ondřej
EditorPrynne, William
Published[S.l.] : [S.n.], [1643]
Description38 S. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "het Paapsche komplot in Engeland ontdekt". Oxford UL: " letters from A. ab Habernfeld and sir W. Boswell to W. Laud, ed. by W. Prynne".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5001
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Gedruckt na de Copije van den voorsz Drucker tot Londen. - [Den Haag?]
Bibl. ReferenceKnuttel 5001 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2868 ; STCN 861437217
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411990 
Files
Roomsch Meester-Stuck. Ofte De Groote Conspiratie van den Paus [12.31 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0