Title / Description
Roomsch Meester-Stuck. Ofte De Groote Conspiratie van den Paus : ende sijne Iesuijtsche Instrumenten, tot uyt-roeyinge van de Protestantsche Religie, herstellinge van het Pausdom, verdervinge van Wetten, Vryheden, Vrede [...]. [S.l.] : [S.n.], [1643]