Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copie Van Requesten van de goede gehoorsame Burgeren ende Gemeente deser Stede Amstelredamme, wenschende onse E.E. Heeren Burgemeesteren, 36 Raden, geluck, heyl en saligheyd : Placcaet gevolght op de voorgaende eerste Requeste, gepuliceert den eersten April 1628 ; Requeste van de dolerende Burgeren aen de E.E. Heeren over het Puliceren van`t Placcaet ; Requeste van de Predicanten ende Ouderlingen der gereformeerde Ghemeente, aen de Eersame, Wijse, Voorsienige seer Discrete Heeren, mijn Heeren de Burgemeesteren en ses-en-dertigh Raden deser Stede Amsterdam ; Requeste van de West-Indische Compaignie, over-gelevert aen sijnen Vorstelijcke Genade, Prince Frederick Henrick van Nassouwen, Prince van Oraignien ; Requeste van de Burgerije ende Negotianten, ofte Koopluyden van Amsterdam, aen sijne Vorstelicke Genade den Prince van Oraignien
RecipientOranje-Nassau, Frederik Hendrik van
Published[S.l.] : [S.n.], 1628
Description14 S. : Ill. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Deze Requesten strekten alle om de Remonstranten het houden van vergaderingen te doen verbieden. ...".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3813
Includes placard, issued by the council of Amsterdam 01-04-1628
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Anno M.DC.XXVIII.
Bibl. ReferenceKnuttel 3813 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2226 ; STCN 862883008
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411580 
Files
Copie Van Requesten van de goede gehoorsame Burgeren ende Gemeente deser Stede Amstelredamme, wenschende onse E.E. Heeren Burgemeesteren, 36 Raden, geluck, heyl en saligheyd [4.2 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0