Title / Description
Copie Van Requesten van de goede gehoorsame Burgeren ende Gemeente deser Stede Amstelredamme, wenschende onse E.E. Heeren Burgemeesteren, 36 Raden, geluck, [...] : Placcaet gevolght op de voorgaende eerste Requeste, gepuliceert den eersten April 1628 ; Requeste van de dolerende Burgeren aen de E.E. Heeren over het [...]. [S.l.] : [S.n.], 1628