Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Redenen. Door de welcke verscheyden Magistraets-persoonen binnen der Stede vander Govde, Al over eenighe Jaren ghemoveert zijn gheweest, ende noch huyden ten daghe meer ende meer ghemoveert werden, : omme ... te helpen verhinderen ende beletten den voortgangh der Remonstrantsche saecke, voornamentlijck de groote stoutigheyd ende onghebonden licentie, die zy pleghen in't weder oprechten van hunne Factie
PublishedGoude : Rammazeyn, 1628
Description[4] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3826
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ter Govde, By Pieter Rammaseyn, boeck-vercooper in 't ABC. Na de Copie, In 'sGraven-Hage, By Aert Meurs, Boeckvercooper in de Papestraet in den Bybel, Anno 1628.
Bibl. ReferenceKnuttel 3826 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 2043 ; STCN 831444975
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411338 
Files
Redenen. Door de welcke verscheyden Magistraets-persoonen binnen der Stede vander Govde, Al over eenighe Jaren ghemoveert zijn gheweest, ende noch huyden ten daghe meer ende meer ghemoveert werden, [2.68 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0