Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Een Een [!] nieuwe Heylighe Ligue Off Politycke Kerck-sorghe der huydendaechsche Contra-Remonstranren [!] vervatet in seecker by hun onlanghs ghestelt en in't heymelijck omghedeelt Discoers : Waer in verhandelt wort hoe alle haere medeplichtighen in desen tijdt haer te draghen hebben, en hoe sy insonderheyt op alle Politycke persoonen, Hooghe ende Laghe, acht moeten nemen, om den teghenwoordighen Staet en hare Kercke staende te houden. Mitsgaders een brieff opt voorseyde discoers ghesteldt / Door een onpartydich Lifhebber [!] des Vaderlants [i.e. Adriaen Pauw]
ParticipantsPauw, Reinier ; Wtenbogaert, Johannes
Published[S.l.] : [S.n.], [1628]
Description[1] Bl., 60 S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Text in Fraktur. - Text im Brief teilw. lat., teilw. niederländ. in Fraktur
Annotation
Enthält außerdem, S. 15 - 60: Mitsgaders een brieff opt voorseyde discoers ghesteldt / [Johannes Wtenbogaert]. - Tot den Leser: "navolghende Brief ... Latijnsche Veersen ende Spreucken, die daer in veele zijn ... met Nederlantsche Veerskens ende Spreucken te verduytschen ...".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3834
Tiele: "Het Discours hier aan de Amsterdamse Oud-Burgemeester Reinier Pauw, een hevig Contra-Remonstrant, toegeschreveh, beslaat blz. 1 -14. Dan volgt de Wederlegging, waarvan Joh. Uytenbogaaert de schrijver is".
LanguageDutch ; Latin
Bibl. ReferenceKnuttel 3834 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2246 ; STCN 862882346
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-411323 
Files
Een Een [!] nieuwe Heylighe Ligue Off Politycke Kerck-sorghe der huydendaechsche Contra-Remonstranren [!] vervatet in seecker by hun onlanghs ghestelt en in't heymelijck omghedeelt Discoers [18.95 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0