Title / Description
Een Een [!] nieuwe Heylighe Ligue Off Politycke Kerck-sorghe der huydendaechsche Contra-Remonstranren [!] vervatet in seecker by hun onlanghs ghestelt en in't [...] : Waer in verhandelt wort hoe alle haere medeplichtighen in desen tijdt haer te draghen hebben, en hoe sy insonderheyt op alle Politycke persoonen, Hooghe [...] / Door een onpartydich Lifhebber [!] des Vaderlants [i.e. Adriaen Pauw]. [S.l.] : [S.n.], [1628]