Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Verantwoordingh Van Jan Willemsz. Bogaert, Oudt Schepen der Stede Amsterdam: Teghens Eenighe opgheraepte Leughenen ende Calumnien: : Waer door getracht wordt yeder een te doen gelooven, dat hy sich selven soude hebben verrijckt met onbehoorlycke middelen: als namentlyck met de kleyne Zeep-vaetjens de luyden te verkoopen
AuthorBogaert, Jan Willemsen
PublishedHaerlem : Rooman, 1629
Description12 [i.e. 15] S. : Druckerm. (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
Teilw. in Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3934
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Tot Haerlem, Ghedruckt by Adriaen Rooman, Ordinaris Boeck-drucker inde Jacobijne-straet, inde vergulde Parsse, 1629. Met consent van de E. Heeren Burgermeesteren der Stadt Haerlem.
Bibl. ReferenceKnuttel 3949 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2326 ; STCN 823075524
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410748 
Files
Verantwoordingh Van Jan Willemsz. Bogaert, Oudt Schepen der Stede Amsterdam: Teghens Eenighe opgheraepte Leughenen ende Calumnien: [4.71 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0