Titel / Beschreibung
Bogaert, Jan Willemsen: Verantwoordingh Van Jan Willemsz. Bogaert, Oudt Schepen der Stede Amsterdam: Teghens Eenighe opgheraepte Leughenen ende Calumnien: : Waer door getracht wordt yeder een te doen gelooven, dat hy sich selven soude hebben verrijckt met onbehoorlycke middelen: als namentlyck met de kleyne [...]. Haerlem : Rooman, 1629