Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Cort ende bondich Verhael Van De Arminiaensche Factie, ende hare schadelijcke vruchten, dienstich om van hooghes ende lages standts persoonen ghelesen ende wel betracht te worden : Tot verdediginghe der onschuldighe, ende onderrichtinghe der misleyde. Hier achter is by ghevoeght Een Missive van P.V.H. aen de Ho. Mo. Heeren Staten Generael, ende syne vorstel. Doorl. den Prince van Orangien, nopende de saecke van Amsterdam: Beneffens de Arminiaensche Placcaten van Schielandt, Vtrecht, ende Amstelredamme / Door Aurelium Bonifacium
AuthorGlarges, Gilles de
PublishedHoorn : Gerbrantsz, 1629
Description[16] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "De Missive met de Bijlagen beslaat 22 blz. van dit stuk. Het verhaal is een onveranderde herdruk van No. 2244, 1628".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3960
Aurelius Bonifacius is een pseud. van Gilles de Glarges.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Nae de Copie van Hoorn. By Maerten Gerbrandtsz, anno 1629.
Bibl. ReferenceKnuttel 3960 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2333 ; STCN 863316573
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410724 
Files
Cort ende bondich Verhael Van De Arminiaensche Factie, ende hare schadelijcke vruchten, dienstich om van hooghes ende lages standts persoonen ghelesen ende wel betracht te worden [9.39 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0