Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Historie Ofte Kort ende waerachtich Verhael van den Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt / VVtghegheven door Frederick de Vry, Burgermeester der Stadt Amstelredam
AuthorVry, Frederik de
PublishedAmsterdam : Kloppenburgh, 1621
Description[4] Bl., 120 S. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: Catchword B2v: Kercken- ; S. 120 mit hinter "Amen." hinzugefügtes 5-Zeiliges "Erraten"
Tiele: "In de Voorrede geeft de Vry te kennen, dat dit verhaal door hem samengesteld is uit een verhaal van de kerkelijke beroerten vóór de Synode "bij een van de gheleertste ende vermaertste mannen ... inghestelt ende ontworpen" en uit zeker geschrift op last van de Synode zelve bijeengesteld, vervattende de historie hoe de Remonstranten zich op de Synode gedragen hebben, en dat het verder door hem zelf vervolgd is".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3262
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: 't Amsterdam, Ghedruckt by Ian Evertsz. Kloppenburgh, Boeckverkooper op't Water, by de Oude-Brugge, aen de Koorn-beurse, in den vergulden Bybel. Anno 1621.
Bibl. ReferenceKnuttel 3262 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1887 ; STCN 860042197
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410259 
Files
Historie Ofte Kort ende waerachtich Verhael van den Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt [34.78 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0