Title / Description
Historie Ofte Kort ende waerachtich Verhael van den Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt / VVtghegheven door Frederick de Vry, Burgermeester der Stadt Amstelredam. Amsterdam : Kloppenburgh, 1621