Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Het Verbont, Of naerder Vnie van de drie Koninckrijcken, Engelant Schotlandt en Yerlandt : met een pertinent verhael van de procedueren daer ontrent ghehouden. Mitsgaders de solemnele maniere, op welcke het selvige, soo by het Parlement, als by de Synode van Engelant is gearresteert en aengenomen. Sijn oock hier bygevoeght, treffelicke aenspraecken ende vermaningen, ten selven tijde gedaen door Mr. Philip Nye, ende Mr. Alexander Hendersam, om die vergaderingen, ende also het gantsche Koninckrijcke, tot de aenneminge van het bovengemelte verbont, te beter te bewegen. Alles met speciale ordre des Parlements gedruckt, ende nu uyt de Engelsche tale getrouwelick overgeset
Published[S.l.] : [S.n.], 1643
Description[10] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4948
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Naer de Copye van Londen, 1643.
Bibl. ReferenceKnuttel 4948 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2862 ; STCN 861428218
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410188 
Files
Het Verbont, Of naerder Vnie van de drie Koninckrijcken, Engelant Schotlandt en Yerlandt [6.25 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0