Titel / Beschreibung
Het Verbont, Of naerder Vnie van de drie Koninckrijcken, Engelant Schotlandt en Yerlandt : met een pertinent verhael van de procedueren daer ontrent ghehouden. Mitsgaders de solemnele maniere, op welcke het selvige, soo by het Parlement, als [...]. [S.l.] : [S.n.], 1643