Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Autentijque stucken, Raeckende de saecke van den Heer Hugo de Groot, Tegenwoordigh Ambassadeur, wegen de Kroon Sweden, by sijne Majesteyt van Vranckrijck : Aengaende Verscheyden Mis-duydingen tegen sijn E.E. onlanghs in openbaren druck uytgestroyt ; [Stucken hierin vervolgens gestelt. 1. Commissie van Pensionarisschap. 2. Acte van Indemniteyt. 3. Extract uyt de Resolutie van de Hoogh. Mog. Heeren Staten van Hollandt 28. Julij 1618. 4. Extract uyt het Vroedtschap-boeck van Rotterdam. 3 September 1618. 5. Attestatie vande Heeren van Delff. 6. Acte aen sijn Excell. Prince Maurits, gegeven op de veranderingh vande Magistraten. 7. Advijs van Rechts-geleerde]
Published[S.l.] : [S.n.], 1642
Description20 S. : Titelholzschn. Krone Amtskette Wappen ; 4-o
Annotation
Teilw. in Fraktur
Annotation
Opgesteld op verzoek van Hugo de Groot. - Tiele: "Remonstrantse geschriften".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4887
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt in't Jaer ons Heeren, Anno 1642.
Bibl. ReferenceKnuttel 4887 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2833 ; STCN 861541448
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410179 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10689943-0 
Files
Autentijque stucken, Raeckende de saecke van den Heer Hugo de Groot, Tegenwoordigh Ambassadeur, wegen de Kroon Sweden, by sijne Majesteyt van Vranckrijck [5.58 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0