Title / Description
Autentijque stucken, Raeckende de saecke van den Heer Hugo de Groot, Tegenwoordigh Ambassadeur, wegen de Kroon Sweden, by sijne Majesteyt van Vranckri [...] : Aengaende Verscheyden Mis-duydingen tegen sijn E.E. onlanghs in openbaren druck uytgestroyt ; [Stucken hierin vervolgens gestelt. 1. Commissie van Pensionarisschap. [...]. [S.l.] : [S.n.], 1642