Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placaet Vande Ho: Mo: Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden; Inhoudende Verboth, dat niemandt eenighe Brouwers Tonnen sal achter-houden, verbranden, beschadigen ofte tot stellagie ghebruycken, aen stucken te slaen, ofte te sagen, ofte eenighe andere Vaten oft Kuypen daer van te maecken, etc. : [... Ghegheven ter vergaderinghe van de ... Staten Generael, inden Haghe, den sesen-twintighsten Junij sestien-hondert veertigh. Was geparapheert, P.v. VValta. Onder stont, Ter Ordonnantie vande selve, Geteeckent in absentie vanden Griffier N. Verbolt. Zijnde op 't spatium gedruckt het Cachet der selver Heeren Staten, in rooden Wassche]
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1642
Description[3] Bl. : Titelvignette Wappen mit Löwe nach rechts schauend (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Na de Copeye In 'sGravenhage, By de Weduwe ende Erfgenamen van Wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, Ordinaris Druckers vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael, Anno 1642.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410140 
Files
Placaet Vande Ho: Mo: Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden; Inhoudende Verboth, dat niemandt eenighe Brouwers Tonnen sal achter-houden, verbranden, beschadigen ofte tot stellagie ghebruycken, aen stucken te slaen, ofte te sagen, ofte eenighe andere Vaten oft Kuypen daer van te maecken, etc. [2.49 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0