Title / Description
Placaet Vande Ho: Mo: Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden; Inhoudende Verboth, dat niemandt eenighe Brouwers Tonnen sal achter-houden, verbranden, [...] : [... Ghegheven ter vergaderinghe van de ... Staten Generael, inden Haghe, den sesen-twintighsten Junij sestien-hondert veertigh. Was geparapheert, P.v. [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1642