Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Catechismvs Politicvs; Ofte Sekere vragen rakende de Regieringhe van Engelandt : beantwoort door den Coningh van Engelandt selve, met de eygen woorden van sijne Majesteyt, genomen uyt des selfs Antwoort op de 19 Propositien, so als de selve ghevonden werden in den eersten Druck, Pag. 17.18.19.20 ende 22. Wtgegeven Tot volkomene ghenoeghdoeninge vande Conscientien, bysonderlijck der gener, welcke de laetste Protestatie hebben ghedaen, van te willen mainteneren de Macht ende privilegien van 't Parlement ... ; ... Antwoorden van sijne Majesteyt, op de voor-gestelde questien ... onder-richtinghe vande goede Catechumenen. ... ; Is op huyden den 20/30 Mey 1643. by de Ghecomitteerde van 't Huys der Ghemeente in't Parlement, over het Drucken der Boecken, gheordonneert, dat dit Boeck geintituleert Catechismvs Politicvs sal werden gedruckt. Iohn White. Alles uyt de Engelsche tale over-geset
AuthorKarl <I., England, König>
ParticipantsParker, Henry
Published[S.l.] : [S.n.], 1643
Description12 S.
Annotation
Ausz.
Annotation
BL: "His Majesties Answer to the XIX. propositions of both Houses of Parliament. June, 1642".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4928
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt in het Iaer ons Heeren, 1643.
Bibl. ReferenceKnuttel 4928 ; STCN 861431111
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410124 
Files
Catechismvs Politicvs; Ofte Sekere vragen rakende de Regieringhe van Engelandt [4.32 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0