Title / Description
Karl <I., England, König>: Catechismvs Politicvs; Ofte Sekere vragen rakende de Regieringhe van Engelandt : beantwoort door den Coningh van Engelandt selve, met de eygen woorden van sijne Majesteyt, genomen uyt des selfs Antwoort op de 19 Propositien, so als [...]. [S.l.] : [S.n.], 1643