Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Christelijcke, ende Vriendelijcke Vermaninge Aen alle af-gedwaelde Remonstrants Gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de Gereformeerde Kercken, vande welcke sy, tot dese droeve scheuringe, vervoert zijn : VVaer inne, Neffens verscheyden aen-merckens-weerdige saken, nopende de Leere ende Proceduren aen weder-zyden, by occasie, de redenen, inden Brief, van wegen de Remonstrantsche Predikanten, hare Gemeynten tot verhardinge voor-gestelt, in 't breede, oock uyt haer eygen gronden wederleyd worden. Waer by oock is ghevoeght een korte Aen-merckinghe op het Ootmoedigh Vertoogh der uyt-gheseyde Remonstrantsche Predikanten. Seer noodig ende dienstig in dese gelegentheyt des tijds / In-gestelt door Iacobvm Triglandivm, Bedienaer des H. Euangelij inde Ghemeynte Christi tot Amstelredam
AuthorTrigland, Jacobus
PublishedAmstelredam : Brandt, 1623
Edition
vierde Editie van nieus oversien ende vermeerdert
Description124 S. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3470
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: t' Amstelredam, Voor Marten Iansz. Brandt, Boeck-verkooper aende Nieuwe-Kerck, inde Gereformeerde Catechismus 1623. - Kolophon: t' Amstelredam, Ghedruckt by Paulus van Ravesteyn. Anno 1623.
Bibl. ReferenceKnuttel 3470 ; STCN 850678854
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-410084 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10361040-9 
Files
Christelijcke, ende Vriendelijcke Vermaninge Aen alle af-gedwaelde Remonstrants Gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de Gereformeerde Kercken, vande welcke sy, tot dese droeve scheuringe, vervoert zijn [36.59 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF
License
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0