Titel / Beschreibung
Christelijcke, ende Vriendelijcke Vermaninge Aen alle af-gedwaelde Remonstrants Gesinde, om weder te keeren tot de gemeenschap ende eenigheyt met de Gereformeerde [...] : VVaer inne, Neffens verscheyden aen-merckens-weerdige saken, nopende de Leere ende Proceduren aen weder-zyden, by occasie, de redenen, inden Brief, van [...] / In-gestelt door Iacobvm Triglandivm, Bedienaer des H. Euangelij inde Ghemeynte Christi tot Amstelredam. Amstelredam : Brandt, 1623