Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ordonnantie Vanden Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt inhoudende seeckere peynen op Impositie tot laste van den ghenen die eenighe onghefondeerde Processen institueren ofte vervolghen, soo wel voor de eerste, tweede, derde als vordere Instantien, daer op men de selve verpachten wil voor een half Jaer, innegaende den eersten Aprilis 1614. ende eyndende den lesten Septembris daer aen volghende
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1614
Description[3] Bl. : Druckerm. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling
"verminderinghe van ongefondeerde Processen by advijs vanden Presidenten enden Raden inden Hooghen ende Provincialen Raden"
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, By Hillebrant Iacobssz, Ordinaris Drucker der Heeren Staten s'Landts van Hollandt ende VVest-Vrieslant. Anno 1614.
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409941 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0