Title / Description
Ordonnantie Vanden Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt inhoudende seeckere peynen op Impositie tot laste van den ghenen die eenighe onghefondeerde [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1614