Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Ivstitia gheschiet in 'Graven-Haghe [!] den 29. van Meert: over H. Reynier van Groeneveldt, Soon vanden ouden Barnevelt: daer nae over M. Davidt Corewinter, ghewesene Secretarius tot Berckel: Daer nae Adriaen Adriaensz. van Dijck, ghewesene Secretarius tot Bleyswijck: die te samen goede bekentenisse ende leedtwesen van hare sonden ghehadt hebben, alle Christelijcke Broeders tot een exempel ende waerschouwinghe ...
PublishedAmsterdam : Otsz, 1623
Description[4] Bl. : Titelholzschn. ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling.
Tiele: "Samenzwering tegen Maurits gestraft (29 Maart - 3 Juli)". - Wulp: "De titelhoutsnee stelt de executie voor". - Oranje-Nassau Bibliotheek: "Zeldzaam. Met houtsnede, op den titel voorstellende de terechtstelling op het Groene Zoodje. Met gezicht op den Vijverberg. Op de vier vignetten in de hoeken van deze afbeelding, zijn de executies voorgesteld van andere misdadigers, waaronder ook de marteling van Balthasar Gerards:
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Ghedruckt tot Amsterdam by Barent Otsz. woonende buyten de Oude Regeliers Poort inde nieuwe Druckery. Anno 1623.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2009 ; USTC 1508730 ; Wulp, J.K. van der. Catalogus van de tractaten, pamfletten enz. over de geschiedenis van Nederland, 1876 ; Oranje-Nassau Bibliotheek, Boeken, Pamfletten, Verzameling, 364
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409885 
Files
Ivstitia gheschiet in 'Graven-Haghe [!] den 29. van Meert: over H. Reynier van Groeneveldt, Soon vanden ouden Barnevelt: daer nae over M. Davidt Corewinter, ghewesene Secretarius tot Berckel: Daer nae Adriaen Adriaensz. van Dijck, ghewesene Secretarius tot Bleyswijck: die te samen goede bekentenisse ende leedtwesen van hare sonden ghehadt hebben, alle Christelijcke Broeders tot een exempel ende waerschouwinghe ... [2.96 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0