Title / Description
Ivstitia gheschiet in 'Graven-Haghe [!] den 29. van Meert: over H. Reynier van Groeneveldt, Soon vanden ouden Barnevelt: daer nae over M. Davidt Corewinter, [...]. Amsterdam : Otsz, 1623