Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Copie Vant klaer Vertoogh: Gheschreven, Ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe : Mitsgaders Van twee Brieven, gheschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 'sGraven-Haghe. Waer van d'Originele gheschriften berusten onder den Raedt Provinciael van Hollandt
AuthorSlatius, Henricus
ParticipantsBlansaert, Jan
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1623
Description[1] Bl., 66 [i.e. 96] S. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Unterscheidungsmerkmal: A1, Z. 22: ooghen ghe-. - A2, Z.7: dien. - Impressum: Erfgenamen, Heeren|| van, ohne "Staten"
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 3475
Enthält: Copie Van seecker Tractaet, eerste Capittel - thiende Capittel. - Predicanten met welcke Henricus Slatius heeft ghesproocken. - Relaes, noopende eenighe Remonstrantsche Predicanten ... verklaerden te willen uyt de Societeyt scheyden. - Copye van twee Brieven gheschreven ende onderteeckent by de eyghene handt van Ian Blancaert
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, By de VVeduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Iacobssz van Wouw, Ordinaris Druckers vande Ed: Mo: Heeren van Hollandt ende West-Vrieslandt. Anno 1623. Met Privilegie.
Bibl. ReferenceKnuttel 3475 ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2025 ; STCN 852472749
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409851 
Files
Copie Vant klaer Vertoogh: Gheschreven, Ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe [26.34 mb]
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0