Titel / Beschreibung
Slatius, Henricus: Copie Vant klaer Vertoogh: Gheschreven, Ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe : Mitsgaders Van twee Brieven, gheschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 'sGraven-Haghe. Waer van d'Originele [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1623