Go to page

Bibliographic Metadata

Title
Placcaet Vande Hooge ende Mog. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, Inhoudende verboth dat gheene Jesuijten, Priesters, Papen, Monicken, of andere gheordende Persoonen vande Roomsche gesinden, in dese Landen en sullen mogen komme[n], ofte verblijven etc. : Vorder, dat niemandt geene Kinderen, en sal vermogen ter Schole te senden of te leggen in eenighe Steden, Plaetsen, Vniversiteyten of Schoolen, onder 't ghebiedt vanden Koningh van Spaengien, in Vyanden Lande, of in andere Jesuijten Collegien: Mitsgaders gheene Collecten, of vergaderinghen van Gelde, Goudt, Silver, ghemunt ofte onghemunt, ofte andere Goederen ofte Waren, voor oft ten behouve van eenighe Kercken, Gast-huysen, Gheestelijcke of andere Collegien oft Conventiculen te doen ; [... Ter Ordonnantie van de ... Heeren Staten Generael. Gheteeckent C. Aerssen]
ParticipantsAerssen, Cornelius van
Corporate nameRepublik der Sieben Vereinigten Provinzen / Staten-Generaal
Publisheds'Graven-Haghe : Wouw, 1622
Description[4] Bl. : Druckerm. Löwe ; 4-o
Annotation
In Fraktur
Annotation
Tiele: "Anti-Jesuitica".
Ausgabe nicht in Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling.
Unterscheidungsmerkmal: Titelblatt Z 4: Jesuijten ; Privilegie Rückseite Titelblatt ; Cachword A2: worden.
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: In s'Graven-Haghe, Hillebrant Iacobssz, Ordinaris ende Gheswooren Drucker vande Ho: Mo: Heeren Staten Generael. Anno 1622. Met Previlegie.
Bibl. ReferenceTiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,1959
Electronic Edition
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409843 
Files
Classification
Links
Reference
IIIF IIIF-Viewer (Beta) /  IIIF Manifest
License/Rightsstatement
Public Domain Mark 1.0