Title / Description
Placcaet Vande Hooge ende Mog. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden, Inhoudende verboth dat gheene Jesuijten, Priesters, Papen, Monicken, [...] : Vorder, dat niemandt geene Kinderen, en sal vermogen ter Schole te senden of te leggen in eenighe Steden, Plaetsen, Vniversiteyten of Schoolen, onder 't [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1622