Zur Seitenansicht

Titelaufnahme

Titel
Oprechte ende grondighe verclaringhe van eenighe Notulen, in Mayo 1630. ghestelt by het meerendeel des Kercken-Raedts van Rotterdam, Welcke ghementioneert worden inde Acte van suspensie, vanden 7. Augusti 1630. Corts daer nae gedruckt met dese Tytel: Copye vande Sententie. by myn Heeren Bailju, Burghermeesteren ende Vroetschappen der Stadt Rotterdam. Ghegheven Teghens de vier Predicanten ende eenighe Ouderlingen aldaer : Voor een provisioneele noodighe verantwoordinghe ... Mitsgaders Twee Brieven, den eersten dienende tot naerder openinge van de procedueren tot Rotterdam ghepleecht, insonderheydt naer het houden des Synodi van Schoonhoven. Den tweeden, vervatende de verantwoordinghe vande voornaemste beschuldiginghen, die onder het Volck ghestroyt zyn teghens Petrum Nienrode ende Jacobum Leewinum
BeteiligteNieuwenrode, Petrus van
KörperschaftKercken-Raedt <Rotterdam>
ErschienenWtrecht : van Nienrode, 1631
Umfang[5] Bl., 47,[i.e. 46], 42 S., [1] Bl. : Titelvignette (Holzschn.) ; 4-o
Anmerkung
In Fraktur
Anmerkung
Tiele: "De brieven zijn van Petrus Nienrode, een der ontzette predikanten".
Knuttel, W.P.C. Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 4169a
Vorlageform des Erscheinungsvermerk: Tot Wtrecht, Voor Cornelis van Nienrode, Boeckvercooper aende Vye-Brugghe inde Landtmetery, Anno 1631.
Bibl. ReferenzKnuttel 4169a ; Tiele, P. A. Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten 1,1,2463 ; STCN 840516002 ; USTC 1029091
Online-Ausgabe
Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2020
URNurn:nbn:de:hbz:6:1-409564 
URNurn:nbn:de:bvb:12-bsb10277977-6 
Dateien
Oprechte ende grondighe verclaringhe van eenighe Notulen, in Mayo 1630. ghestelt by het meerendeel des Kercken-Raedts van Rotterdam, Welcke ghementioneert worden inde Acte van suspensie, vanden 7. Augusti 1630. Corts daer nae gedruckt met dese Tytel: Copye vande Sententie. by myn Heeren Bailju, Burghermeesteren ende Vroetschappen der Stadt Rotterdam. Ghegheven Teghens de vier Predicanten ende eenighe Ouderlingen aldaer [27.54 mb]
Klassifikation
Links
Nachweis
IIIF
Lizenz-/Rechtehinweis
Public Domain Mark 1.0Public Domain Mark 1.0